Självutvärdering: Hur välmående är lagret?Ekonomichefer och många företagsledare är väl medvetna om betydelsen av planering och styrning av företagets lager. Det är ingen hemlighet att korrekta lagernivåer är avgörande för verksamhetens resultat. Mängden varulager styr inte bara kostnader utan fungerar också som en nyckelindikator för företagets övergripande hälsotillstånd.

Ta lite tid för att granska och svara på frågorna i denna e-bok. Frågorna är utformade för att utvärdera effektiviteten av lagerplanerings- och lagerstyrningsprocesserna.

De avslöjar hur sofistikerat och omfattande ert nuvarande arbetssätt är samt indikerar förbättringsåtgärder som hjälper er att öka servicegraden till era kunder, minska bundet kapital och lagerrelaterade kostnader.

Svaren, eller brist på svar, kan vara en viktig tankeställare.