Optimerat varulager ger högre avkastning på sysselsatt kapitalEtt lagers relativa storlek och omsättningshastiget påverkar storleken på kapitalbindningen och därmed kassaflödet.

Kapitalbindningen i materialflöden påverkas av väldigt många medarbetare i företaget men ekonomichefer och controllers kan hjälpa företag att transformera varulager till marknadsfördelar. Genom att optimera varulagret ökar avkastningen på sysselsatt kapital.

Effektiv lagerstyrning ger signifikanta finansiella resultat:

  • Frigör bundet kapital
  • Förbättrar avkastningen på totalt kapital (ROA)
  • Snabbare kassacykel
  • Reducerar räntekostnader
  • Ökar lageromsättningshastigheten
  • Balanserar servicenivån eller leveransförmågan och lagersaldot
  • Automatiserar delar av lagerplaneringen
  • Skapar visibilitet och korrekta nyckeltal (KPIer)