Hantera variationer i efterfrågan och förbättra företagets resultat

En guide till efterfrågevariationer - var de kommer ifrån och hur du kan vända utmaningarna till din fördel

Whitepaper Hantera variationer i efterfrågan

Låg prognosnoggrannhet, inkurant lager, återkommande behov av att lägga snabborder samt restorder är alla tecken på att ni har efterfrågevariationer. En varierande efterfrågan från era kunder betyder inte nödvändigtvis att efterfrågan är oförutsägbar eller att det är något negativt. Det väsentliga är att man känner till den och hanterar den korrekt.

Allt för ofta är variationer i efterfrågan ett resultat av interna aktiviteter och manuella arbetsmetoder där lageroptimering görs i Excel-dokument eller med hjälp av rudementär funktionalitet i ERP-systemet. Efterfrågevariationer orsakas bl.a. av tillväxt, likaså produkter som har säsongsmönster kommer att ha en variation i sin efterfrågan, men med rätt verktyg kan de ändå enkelt prognostiseras.

Källor till volatilitet i efterfrågan:

  • Marknadstrender
  • Säsong
  • Tillfälliga faktorer
  • Oregelbunden efterfrågan
  • Kampanjer
  • Nya produkter
  • Misstro mot prognoser
  • Bullwhip effekt

Värdet av att förstå förstå källan till variationen i efterfrågan.

"Att hålla en hög servicenivå mot sina kunder kan uppnås genom att hålla höga lager samt genom att lägga mycket tid på akuta insatser. Genom att förstå källan till variationer i efterfrågan och planera efter denna kan en hög service mot kunden uppnås på ett lönsamt sett."

- Gartner Research.

I denna guide diskuteras indikationer och källor till efterfrågevariationer samt hur effektiva lagerstyrningssytem hjälper företag att hantera problematiken och hur det i sin tur förbättrar företagets lönsamhet.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden. Trevlig läsning!