Förädla affärssystemet med molntjänsterAtt förbättra sina leveranskedjor och processer för lagerstyrning är av största vikt för företag som har ett varulager.

Rätt mjukvarulösning kan utan tvekan förbättra verksamheten men ett dilemma många företag står inför är att välja strategi; att addera en tilläggsprodukt eller ersätta affärssystemet helt och hållet.

I detta whitepaper diskuteras följande:

  • Varför passar just lageroptimering och inköpsstöd bra som ett tillägg till affärssystemet?
  • Vilka fördelar medför molntjänster?
  • Vilka är riskerna med molntjänster?