Dimensionering av säkerhetslagerFastställande av lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifter logistik-, lager- och inköpschefer står inför. Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet.

En utmaning och viktig pusselbit för at nå önskad produkttillgänglighet är beräkningen av säkerhetslager.

I detta whitepaper presenteras följande:

  1. Anledningar till att säkerhetslager behövs
  2. Metoder för dimensionering
  3. Statistisk beräkning, formler och exempel
  4. Dynamiskt säkerhetslager
  5. Variabler och terminologi