Lär dig dimensionera ert säkerhetslager

Metoder och formler för statistiska beräkningar

Dimensionering av säkerhetslager

Att fastställa lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifter logistik-, lager- och inköpschefer står inför. Svårigheterna ligger ofta i att hitta balansen mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet.

En utmaning och viktig pusselbit för at nå rätt servicegrader är beräkningen av säkerhetslager.

I denna guide går vi igenom:

  1. Vad är säkerhetslager?
  2. Varför behövs säkerhetslager?
  3. Metoder för dimensionering
  4. Statistisk beräkning, formler och exempel
  5. Dynamiskt säkerhetslager
  6. Variabler och terminologi

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden. Trevlig läsning!