ABC – XYZ-analys för bättre lagerstyrning

Lagerplanerarens guide till ABC & XYZ-analys

Whitepaper ABC - XYZ-analys för bättre lagerstyrning

Ställer du dig ibland frågan om du har rätt artiklar på hyllan för att kunna möta efterfrågan utan att bygga upp för stora överlager? Undrar du om du skulle kunna prioritera SKUer på ett smartare sätt? Försöker du konstant reducera lagernivåerna utan att det påverkar produkttillgängligheten?

I den här guiden introducerara vi ABC & XYZ analys och går igenom hur denna metod kan användas för att segmentera och kategorisera lagret så att du enklare kan prioritera och fatta rätt lagerbeslut.

Vi går även igenom hur ett verktyg för lageroptimering, såsom EazyStock, kan förfina och automatisera processen.

Lär dig:

  • Grunderna I ABC och XYZ-analys
  • Hur ABC klassificering kan förbättra effektiviteten i lagerhanteringen
  • Fördelarna med avancerad mjukvara för lageroptimering
  • Hur du säkerställer att du lagerlägger rätt produkter för att nå ditt mål för servicegrad

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden!