8 steg till bättre efterfrågeprognoser

Hög prognosnoggrannhet är grunden för effektiv varustyrning

Gratis Guide: 8 steg till bättre efterfrågeprognoser

Kapitalbindning och kostnader kopplade till lagerhållning spelar allt oftare en nyckelroll för ett företags lönsamhet.

För att kunna reducera lagret utan att riskera brist på produkter krävs efterfrågeprognoser med hög prognosnoggrannhet.

I denna guide går vi i 8 steg igenom hur du kan öka prognosnoggrannheten:

  1. Välj rätt prognosmodell
  2. Förstå och följ produktlivscykeln
  3. Identifiera artiklarnas efterfrågemönster
  4. Förstå den statistiska fördelningen
  5. Hantera säsongsvariationer
  6. Hantera extremvärden
  7. Beräkna prognosfel
  8. Beräkna säkerhetslager

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret här intill. Lycka till med din prognostisering!