Gratis Guide: 7 sätt att öka lageromsättningenFör att uppnå en hållbar och långvarig minskning av lagernivåerna samtidigt som företaget bibehåller eller förbättrar sin servicenivå måste de parametrar som styr lagernivåerna förbättras.

Alltför ofta anpassas lagernivån enbart för att möta finansiella mål utan en god förståelse och hantering av sambanden mellan variablerna som driver storleken på lagret.

Detta whitepaper, 7 sätt att öka lageromsättningen, innehåller tillvägagångssätt som gör det möjligt att öka er lageromsättning samtidigt som ni bibehåller eller ökar servicenivån.

Innehåll:

  1. ABC-klassificering
  2. Revidera inköpscykler och orderkvantiteter
  3. Förbättrad prognostisering och ökad prognosnoggranhet
  4. Eliminera överlager och inkurant lager
  5. Förstå kundens behov och deras förväntning på servicenivå
  6. Minska variabiliteten i din efterfrågan
  7. Samordna ditt företags nyckeltal