5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåerDå kapitalbindningen oftast är som störst i lager krävs en effektiv lagerstyrning.

Det är 5 lagerrelaterade kostnadsslag som är är proportionellt rörliga med företagets lagernivåer. Sänk era lagernivåer och minska era kostnader.

I detta whitepaper diskuteras vilka direkta effekter på lagerhållningssärkostnader en sänkning av lagernivåer har. Vi presenterar hur lönsamheten påverkas av lageroptimering samt relationen till 5 lagerrelaterade kostnadsslag som är är proportionellt rörliga med era lagernivåer.

Följande 5 kostnadsslag analyseras:

  1. Kapitalkostnader
  2. Inkurans
  3. Kostnader för värdeminskning
  4. Lokal- och hanteringskostnader
  5. Försäkringskostnader